ANGLICKY4XRYCHLEJI Callanovou metodou

Ukázková hodina ZDARMA

Uherský Brod

STĚHOVÁNÍ

Děkujeme za přízeň všem našim studentům a příznivcům. V pátek 22.2.2019 stěhujeme do větších prostor.

Jarní prázdniny 25. 2. - 3. 3. 2019 = výuka probíhá pouze ve skupinkách, které se na výuce dohodly

Od března se těšíme na všechny ve 2.patře Polyfunkčního domu I. (Za DK), Přemysla Otakara II. č.2476 v Uh. Brodě

Těšte se, my se moc těšíme.

LÉTO 2019

Brzy i na stránkách   www.helendoron.cz               Uherský Brod

Pro děti výuka metodou Helen Doron English:

Příměstské tábory , 3 400,- Kč (7% sleva sourozenec)
Po-Čt 8:30-16:30, pátek od 15:45 představení pro rodiče
Pište si o přihlášky: uherskybrod@helendoron.cz
Přihlašování: do 31. 3. 2019,
záloha 50% do konce dubna, doplatek do konce června (po vystavení faktury), (31.3. bude potvrzeno, které turnusy táborů se letos otevřou)
min. 8 dětí a max. 12 dětí v turnusu, vhodné pro věk 6-12 (13) let
5x denně 3hod. výuka v Aj a Aj i mimo výuku, odpoledne sportovní aktivity
5x oběd, 2x denně svačinka + pití

Výběr termínů příměstských táborů :  
A) 1. – 4. 7. 2019 =4dny, cena 2720,-Kč                         
B) 8. – 12. 7. 2019                                                         
C) 15. – 19. 7. 2019

D) 29. 7. -2. 8. 2019

E) 5. 8. – 9. 8. 2019

Pro dospělé a teenagery:
PILATES cvičení vedené v angličtině ve skupince 4 - 10 cvičenců + výuka, jak cvičit doma sami, 1800,- Kč (120,- Kč /lekce)
Přihlášky na sylgur1@gmail.com do 31. 5. 2019 (dle zájmu bude oznámeno, které lekce se příp. neuskuteční)
Pondělí, středa, čtvrtek 18 - 19 hod.  – lze si vybrat z daných dat a dle počtu lekcí bude vystavena faktura
Celkem 15 lekcí v období 1.7. – 19. 7. 2019 a 29. 7. - 9. 8. 2019, možnost dalších lekcí v srpnu (bude upřesněno v červnu)

Individuální výuka Aj v létě – termíny dle domluvy

– kombinace metody Callan a příp. přípravy na Cambridge zkoušky,  330,-Kč / 60min,      

v příp. skupinky cena 240,-Kč/60min/os.

________________________________________________________

Zahajujeme zápis do skupinek ve školním roce 2018/2019.

- pište si o přihlášky na mailu sylgur1@gmail.com nebo uherskybrod@helendoron.cz, prosím

_______________________________________________________________________________________

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

OBSAH:

Jaké údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Jaká jsou Vaše práva?

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Potřebujete další pomoc?

 

Informace o zpracování osobních údajů

Helen Doron English a Anglicky 4x rychleji  Uherský Brod na ul. Hradišťská 213, firma: Mgr. Sylva Guryčová, Bánov 739, 687 54, IČ: 01409930 (dále jako “Výukové centrum HDE a Aj4xR“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

identifikační údaje: jméno a příjmení studenta, datum narození studenta, (příp. jméno a příjmení zákonného zástupce),
kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,
fotografie nebo video záznam studenta pro marketingové a propagační účely (na základě souhlasu),
další osobní údaje: hodnocení úrovně znalostí studenta, číslo bankovního účtu, platební údaje, číslo zákaznického účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit. Informace o alergiích na potraviny systematicky nezpracováváme a neukládáme, jelikož se jedná o citlivé osobní údaje. Tyto informace nám mohou být pouze dobrovolně a výslovně sděleny pro zajištění ochrany zdraví studenta v rámci výuky.

Osobní údaje získáváme především od Vás, zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu.

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

plnění smlouvy a poskytování služeb (poskytování jazykových a jiných kurzů),
komunikaci s Vámi,
informování o změnách a novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem),
splnění právní povinnosti,
účetní a daňové účely,
vedení zákaznické evidence,
marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

 

 

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle „Výukového centra HDE a Aj4xR“ a jeho zaměstnanců zpracovávány také dalšími zpracovateli.

Zpracovateli nebo příjemci osobních údajů jsou zejména:

Callan Method Organisation Ltd., VAT No. GB 243 3381 24;
KZ Účetnictví, s.r.o. , Mariánské nám. 61, 68801, Uherský Brod, IČ: 29302684
 

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),
právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany „Výukového centra HDE a Aj4xR“,
právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů,
právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,
právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů,
právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,
právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás velmi důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování.

Potřebujete další pomoc?

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu „Výukového centra HDE a Aj4xR“ pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. č.: +420 733 236 229, elektronicky na adrese sylgur1@gmail.com  nebo písemně na adrese Mgr. Sylva Guryčová, Bánov 739, 687 54.

................................................................................................................................................................

ZÁJEZD LONDÝN CALLAN květen 2016

O prvním májovém víkendu jedeme s některými studenty a příp. jejich rodinnými příslušníky či přáteli na

prodloužený víkend do Londýna. Díky spojení skvělých dovedností kolegyně Dáši Stodůlkové z centra Helen Doron

English v Uh. Hradišti a Veselí nad Moravou, některých jejich studentů a studentů z kurzů v Uh. Brodě si chceme

dopřát příjemný výlet v metropoli Velké Británie. Už se moc těšíme.

červen 2016

Po návratu jsme všichni měli plno zážitků a příjemných vzpomínek, někteří snad ještě dnes probírají stovky fotek

ve svých archivech, aby z nich vytvořili upravená alba. Moc se nám to líbilo - i ze strany nás, učitelek a děkujeme

za skvělou společnost všem 21účastníkům.

..........................................................................................................................................................................


Výuka probíhá vždy 2x50minut v jeden den, domácí příprava - poslech výukových nahrávek -

od září 2015 bude veškerá výuka na ulici Hradišťská č.213 (vedle Apollo Reality).


Těším se na všechny, chcete-li si vyplnit přihlášku předem,
 prosím, pište na e-mail sylgur1@gmail.com  nebo uherskybrod@helendoron.cz

nebo na uherskybrod@anglicky4xrychleji.cz

nebo SMS na 733 236 229 (T-mobile)

Možnost přistoupit do skupinek během roku - pokud je volná kapacita, na základě domluvy a testování.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Naši lektoři

Mgr. Sylva Guryčová

Kontakt

Mgr. Sylva Guryčová Přemysla Otakara II 2476 (2.NP) 688 01 Uherský Brod +420 +420 733 236 229 sylvakocicova_gurycova

Máte na nás dotaz? Napište nám