ANGLICKY4XRYCHLEJI Callanovou metodou

Ukázková hodina ZDARMA

Uherský Brod

Zahajujeme zápis do skupinek ve školním roce 2018/2019.

- pište si o přihlášky na mailu sylgur1@gmail.com nebo uherskybrod@helendoron.cz, prosím

_______________________________________________________________________________________

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

OBSAH:

Jaké údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Jaká jsou Vaše práva?

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Potřebujete další pomoc?

 

Informace o zpracování osobních údajů

Helen Doron English a Anglicky 4x rychleji  Uherský Brod na ul. Hradišťská 213, firma: Mgr. Sylva Guryčová, Bánov 739, 687 54, IČ: 01409930 (dále jako “Výukové centrum HDE a Aj4xR“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

identifikační údaje: jméno a příjmení studenta, datum narození studenta, (příp. jméno a příjmení zákonného zástupce),
kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,
fotografie nebo video záznam studenta pro marketingové a propagační účely (na základě souhlasu),
další osobní údaje: hodnocení úrovně znalostí studenta, číslo bankovního účtu, platební údaje, číslo zákaznického účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit. Informace o alergiích na potraviny systematicky nezpracováváme a neukládáme, jelikož se jedná o citlivé osobní údaje. Tyto informace nám mohou být pouze dobrovolně a výslovně sděleny pro zajištění ochrany zdraví studenta v rámci výuky.

Osobní údaje získáváme především od Vás, zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu.

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

plnění smlouvy a poskytování služeb (poskytování jazykových a jiných kurzů),
komunikaci s Vámi,
informování o změnách a novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem),
splnění právní povinnosti,
účetní a daňové účely,
vedení zákaznické evidence,
marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

 

 

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle „Výukového centra HDE a Aj4xR“ a jeho zaměstnanců zpracovávány také dalšími zpracovateli.

Zpracovateli nebo příjemci osobních údajů jsou zejména:

Callan Method Organisation Ltd., VAT No. GB 243 3381 24;
KZ Účetnictví, s.r.o. , Mariánské nám. 61, 68801, Uherský Brod, IČ: 29302684
 

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),
právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany „Výukového centra HDE a Aj4xR“,
právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů,
právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,
právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů,
právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,
právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás velmi důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování.

Potřebujete další pomoc?

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu „Výukového centra HDE a Aj4xR“ pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. č.: +420 733 236 229, elektronicky na adrese sylgur1@gmail.com  nebo písemně na adrese Mgr. Sylva Guryčová, Bánov 739, 687 54.

________________________________________________________________________________________

 

Užívejte si krásné prázdniny.
Od prvního týdne v září se těšíme v kurzech pro dospělé.
Zápisy již začaly.

Součást výukových materiálů jsou mp3 poslechy na domácí přípravu.
Máme poslední místa. Dvouhodinovka (=100min.) 260,- Kč.                   

Jsme školeni na metodu Callan a intenzivně Vás naučíme mluvit anglicky a

rychle reagovat na dotazy  bez zdlouhavého překládání.
Šk. Rok 2017/2018 je plánován na 34 výukových týdnů .

Je možné přihlásit se na ukázku zdarma 23.8.2017 od 17:15 hod.

Vyučují
Mgr. Sylva Guryčová a Bc. Tereza Svitáková

Plán skupin Callan 2017/2018:
Pondělí
18:00-19:50, Stage 11 (staré učebnice) = pokročilí(FCE-CAE), 3 volná místa, učí Sylva


Úterý
10:15-12:05, Stage 5-6, úroveň B1-B2, učí Sylva, 2 volná místa (bude se užívat podmiňovací způsob, různé časy, další nepravidelná slovesa a rozšíření slovní zásoby i gramatiky)
17:15-19:05, Stage 3-4, úroveň A2-B1, učí Tereza, nejsou žádná volná místa (bude se probírat srovnávání, stupňování přídavných jmen, nepravidelná slovesa-min. Čas)
18:00-19:50, soukroma firma výuka, učí Sylva, není možnost přistoupit pro veřejnost


Středa
17:15-19:05
-Stage 1-2 (+příp. část 3), od úplného začátku po cca úroveň A1, učí Tereza, možnost pro nováčky přihlásit se-volných 1-2 místa


Čtvrtek
17:15-19:05, Stage 4 (konec), 5 + část 6, úroveň B1-B2 (minulé časy nepravidelných sloves, předpřítomný čas, podmiňovací způsob atd.), učí Tereza, 3-4 volná místa.


Pátek
Volný možný čas k výuce jakékoliv skupinky, která se složí ( min.4, max.8 studentů)

Např. Španělština pro začátečníky – čas dle možností a dohody s vyučujícími

 

Poznámka:
-vzhledem k tomu, že máme maličké děti, nenabízíme letos individuální výuku a děkujeme za pochopení.

-pište si o přihlášky na mailu sylgur1@gmail.com nebo uherskybrod@helendoron.cz, prosím.

Omlouvám se, pokud nezvedám telefony - důvod: výuka v různých kurzech - a děkuji za pochopení.

................................................................................................................................................................

ZÁJEZD LONDÝN CALLAN květen 2016

O prvním májovém víkendu jedeme s některými studenty a příp. jejich rodinnými příslušníky či přáteli na

prodloužený víkend do Londýna. Díky spojení skvělých dovedností kolegyně Dáši Stodůlkové z centra Helen Doron

English v Uh. Hradišti a Veselí nad Moravou, některých jejich studentů a studentů z kurzů v Uh. Brodě si chceme

dopřát příjemný výlet v metropoli Velké Británie. Už se moc těšíme.

červen 2016

Po návratu jsme všichni měli plno zážitků a příjemných vzpomínek, někteří snad ještě dnes probírají stovky fotek

ve svých archivech, aby z nich vytvořili upravená alba. Moc se nám to líbilo - i ze strany nás, učitelek a děkujeme

za skvělou společnost všem 21účastníkům.

..........................................................................................................................................................................


Výuka probíhá vždy 2x50minut v jeden den, domácí příprava - poslech výukových nahrávek -

od září 2015 bude veškerá výuka na ulici Hradišťská č.213 (vedle Apollo Reality).


Těším se na všechny, chcete-li si vyplnit přihlášku předem,
 prosím, pište na e-mail sylgur1@gmail.com  nebo uherskybrod@helendoron.cz

nebo na uherskybrod@anglicky4xrychleji.cz

nebo SMS na 733 236 229 (T-mobile)

Možnost přistoupit do skupinek během roku - pokud je volná kapacita, na základě domluvy a testování.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Naši lektoři

Mgr. Sylva Guryčová

Kontakt

Mgr. Sylva Guryčová Hradišťská 213 (vedle Apollo reality, vstup branko 688 01 Uherský Brod +420 +420 733 236 229 sylvakocicova_gurycova

Máte na nás dotaz? Napište nám